Bild204
Bild150
Bild748
Bild749
Bild751
Bild750

Links für Schüler:

 

Filme:

 

Erklärfilm zum Corona-Virus:

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw&feature=youtu.be

 

Experimentiervideos: Science Days zu Hause:

https://www.science-und-technologie.de/science-days-zu-hause

 

 

Leseportal zur Leseförderung:

https://antolin.westermann.de/

 

 

Kindersuchmaschinen: 

 

https://www.blinde-kuh.de/index.html

https://www.fragfinn.de/

 

 

Stadt Oberkirch:

https://www.oberkirch.de/de/startseite

Top